Els 7 pecats capitals dels bancs

Xifres clau

Remuneracions anuals d'un director general en milions de euros

2007

2011

Fonts: Elaboració pròpia sobre la base dels informes anuals de 2007 i 2011 de Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, Unicaja, Popular, Catalunya Banc, B. Sabadell, BMN, NCG, Ibercaja, Bankinter, B. València, Kutxa, Colonya Caixa Pollença i Caixa d'Enginyers.

Explicació

Els gràfics de dalt presenten les retribucions dels membres de la direcció executiva de les entitats espanyoles. No inclouen les retribucions dels membres del consell d'administració sense tasques executives, i sí les retribucions variables i aportacions a plans de pensions o assegurances de vida, o l'execució d'opcions sobre accions.
En general, s'observa una disminució de les retribucions després de la crisi, però amb excepcions importants, com el Banc de Santander o el Banc de Sabadell i fins i tot sorprenents com Catalunya Banc, entitat nacionalitzada.