Els 7 pecats capitals dels bancs

Glossari

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 • Actiu
  Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs (que el banc concedeix a particulars o a empreses), els crèdits bancaris (préstecs concedits a altres bancs) i la cartera financera (accions, títols emesos per altres societats i comprats pel banc).
 • Activitats de mercat
  Operacions de compravenda de productes financers (accions, futurs, productes derivats, opcions, rebuts de dipòsit, etc.) realitzades amb l'objectiu d'obtenir un benefici a curt termini.
 • Agència de qualificació
  Societat la missió de la qual és qualificar societats, bancs o inversors que emeten títols de deute. Qualifica la solvència de l'emissor i la capacitat de l'empresa per tornar el conjunt dels seus deutes adquirits en els terminis acordats. Cada emissor rep una nota, ja sigui o no sol·licitada per aquest. Actualment, les majors agències de qualificació són Standard & Poors’, Moody’s, Fitch o Dominion. Les seves qualificacions van de AAA a D.
 • Ajudes estatals (concedides al sector financer)
  Ajudes que es materialitzen sota la forma de mesures de recapitalització (aportacions de capital públic a bancs en dificultats), operacions de rescat d'actius dubtosos, concessió de préstecs a curt termini o garanties.
 • Apalancament
  Veure coeficient d’apalancament