Els 7 pecats capitals dels bancs

Glossari

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

  • Institucions financeres d'importància sistèmica (“SIFIs” en anglès)
    Institucions la fallida eventual de les quals tindria conseqüències significatives en el sistema financer i en l'economia real, particularment a causa de la seva grandària, la seva complexitat i la seva interdependència (amb altres institucions financeres).