Els 7 pecats capitals dels bancs

Xifres clau

Total d'actius bancaris nacionals expressats en percentatge del PIB
- Dades 2010

Fonts: J. Carmassi and S. Micossi, Centre for European Policy Studies (2012)

Explicació

El gràfic representat més amunt exposa la proporció del total d'actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
 bancaris nacionals de diversos països en relació al seu PIBPIB
Indicador que suma els valors afegits de totes les empreses que operen dins del territori nacional. Comptabilitza el conjunt de les activitats generadores d'ingressos dins d'un territori, és a dir, la riquesa monetària total d'un país.
 respectiu. Podem observar que tots els Estats europeus que figuren en el gràfic tenen un sector bancari que sobrepassa àmpliament el seu PIBPIB
Indicador que suma els valors afegits de totes les empreses que operen dins del territori nacional. Comptabilitza el conjunt de les activitats generadores d'ingressos dins d'un territori, és a dir, la riquesa monetària total d'un país.
: Bèlgica (167%), Alemanya (304%), França (320%), Gran Bretanya (418%), etc..
En altres paraules, la mida de la indústria bancària d'aquests països és molt desproporcionada respecte a la resta de la seva economia. L'existència de gegants bancaris explica la grandària desmesurada d'aquest sector. Per exemple, el total de l'actiuActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
 de BNP Paribas i de Société Générale representava respectivament al 2010 el 103% i el 58,5% del PIBPIB
Indicador que suma els valors afegits de totes les empreses que operen dins del territori nacional. Comptabilitza el conjunt de les activitats generadores d'ingressos dins d'un territori, és a dir, la riquesa monetària total d'un país.
 de França.
D'altra banda, observem que una àmplia part d'aquests actiusActiu
Inversió (material o immaterial) orientada a l'obtenció d'un benefici. De manera general, els actius d'un banc són els préstecs  [...]
bancaris (prop de la meitat en certs casos) està finançada pel deute a curt termini [veure Imprudència]